Tuhan Berkata

Tuhan Berkata:
"lalu berkata kepadaNya: "Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diriMu ke bawah, sebab ada tertulis: Mengenai Engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatNya dan mereka akan menantang Engkau di atas tangannya, supaya kakiMu jangan terantuk pada batu."
Matius 4:6
GBI Danau Bogor Raya : 2018 adalah TAHUN PERMULAAN YANG BARU "THE YEAR OF NEW BEGINNINGS" 2 kORINTUS 5:17

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *