“Kasih Tuhan Mendamaikan hati”

1 Yohanes 4:18
“Di dalam kasih tidak ada ketakutan: kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan; sebab ketakutan mengandung hukuman dan barangsiapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *