Kamu Yang Dipilih Tuhan!

1 Petrus 2:9
"Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangNya yang ajaib."

Ya, kamu adalah pilihan Tuhan, kita adalah pilihan Tuhan!
kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Menjadi murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang terpilih dan tidak sembarangan.
contoh tokoh dalam Alkitab adalah Yudas Iskariot murid Tuhan Yesus yang menghianati Tuhan dan menjual Tuhan Yesus sebesar 30 keping perak. Walaupun Yudas pada akhirnya menghianati Tuhan Yesus, tetapi ia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi murid Tuhan Yesus.
Bagaimana Yudas Iskariot memiliki berkat anugerah yang luar biasa, kenapa?

1. Yudas dipilih menjadi murid Tuhan Yesus dan itu tidak sembarangan. Tuhan berdoa kepada Bapa siapa yang dipilihnya untuk dijadikan murid. Dan akhirnya terpilih 12 murid Tuhan Yesus.
2. Yudas bisa bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun lebih dan itu 24 jam bersama-sama Yesus..
3. Yudas diberikan kepercayaan oleh Yesus menjadi bendahara

Orang-orang yang dipilih Tuhan pasti akan dipakai secara luar biasa.
Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan dan kita adalah imamat yang Rajani.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *