Category Archives: Uncategorized

Tuhan berkata:

Tuhan berkata: "Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara." Matius 5:25 GBI Danau Bogor Raya : 2018 adalah TAHUN PERMULAAN YANG BARU "THE YEAR OF NEW BEGINNINGS" 2 kORINTUS…
Read more

Qoutes

Qoutes: Kamu hanya perlu mempercayaiNya dengan sepenuh hatimu.
Read more