Tetap Melakukan Kebaikan.

Galatia 6:9 (TB)
"Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik ..."

Setialah berbuat baik, bahkan ketika tidak ada satu orangpun yang melihatnya.

No Comments Yet.

Leave a comment