Kita Pembawa Damai!

Orang yang penuh damai sejahtera adalah mereka yang telah berdamai dengan TUHAN, pembawa damai, bukan pendakwa, tidak menghakimi, membenci pertikaian, mudah mengampuni.

No Comments Yet.

Leave a comment