Doaku:
Bapa, aku berdoa untuk teman-temanku yang belum mengenal Engkau, bawa mereka Tuhan untuk dapat mengenal Engkau dan merasakan kasihMu yang begitu besar dan sempurna. Selamatkan mereka Tuhan, biarlah Tuhan penuaian jiwa terus terjadi sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Amin
GBI Danau Bogor Raya : 2018 adalah TAHUN PERMULAAN YANG BARU "THE YEAR OF NEW BEGINNINGS" 2 kORINTUS 5:17

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *