Blog

Lidah Dan Telinga Seorang Murid

"Tuhan ALLAH telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." (Yesaya 50:4) Kita telah memasuki dekade Pey (5780-5789), Pey menggambarkan sebuah mulut, yang juga dapat berarti perkataan, sebuah ekspresi verbal, vokalisasi, berbicara, komunikasi, pemberitaan.…
Read more

Covid-19 Merupakan Wake Up Call Bagi Keluarga

"Setiap orang yang mendengarkan perkataan-Ku dan melaksanakannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang…
Read more

Bergerak Dalam Kuasa Urapan Pentakosta Ketiga

Shalom! Hari-hari setelah kita merayakan Pentakosta akhir Mei lalu, adalah hari-hari di mana Tuhan mau kita bergerak dalam kuasa urapan Roh Kudus yang dahsyat. Seperti hal nya murid-murid Tuhan Yesus mendapat pesan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dalam Kisah 1:8 "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu…
Read more

Berjalan Dalam Pimpinan Tuhan

Kisah Para Rasul 8:26 Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya: "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Bacaan Alkitab Setahun  Mazmur 2; Matius 2; 1 Raja-Raja 19-20 Seorang teman menceritakan bahwa ia mendapatkan dorongan dari Tuhan saat ia sedang bekerja. Dia bekerja di panti…
Read more